MULTIRELIGIONVALSYSTEM

De Nya Svenskarna föreslår att Kyrkovalet ändras till MultiReligionValSystem som omfattar alla religioner och äga rum i samband med EU-valet

    

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

KRISTENDOM

Fredsplanen vilar på #Multireligionvalsystemetet som i sin tur bygger på Fred – Demokrati – Hållbar utveckling
Buddhismen

Motiveringen

Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratiskt och bör ändras .Kyrkovalet tillämpas som om det vore ett val till riksdagen och om man inte vore medlem i ett av riksdagpartierna skulle man förlora sin rösträtt,

Svenska kyrkan kräver bland annat medlemskap i svenska kyrkan för att man ska ha rösträtt vid kyrkorvalet annars förlorar du din rösträtt. Skulle man tillämpa samma princip avseende partierna när det gäller val till riksdagen, om du inte är medlem i ett av riksdagpartierna förlorar du din rösträtt, förlorar demokratin sin roll och funktion .

Tänk om varje religiöst samfund, t ex buddisterna skulle kontakta Valmyndigheten och beställa valsedlar och driva sin egen valrörelse med buddistiska kandidater från riksdagen. .

Vid kyrkovalet 2017 deltog 82% av de röstberättigade inte i valet , bara 18% av de röstberättigade kristna röstade. Svenska kyrkan hävder att det finns 6 miljoner som har rösträtt i kyrkovalet, Svenska kyrkan tillåter barn att delta i valet vilket inte är tillåtet vid det allmänna valet .

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts av grundlagsutredarna när 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige men 82% av de röstberättigade deltar inte i valet .

Grundlagsutredningens främsta uppgift är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Dessutom är det bara kristna politiker från riksdagspartierna som får delta i kyrkovalet.

Andra religioner får inte delta i det valet dvs den demokratiska processen.Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid Kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan vilken saknar att ge majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden möjlighet att delta och påverka .

Man kan inte påstå att valet av SD- politiker till kyrkomötet , det låga valdeltagandet och pågående konflikter är en svensk värdering.

Förföljelse av muslimer som minoritet som utförs av buddisterna som majoritet i Burma kunde ha gått att undvika så även förföljelse av andra samfund i Mellanöstern kunde även de ha undvikits om de nordiska länderna tillämpat Multireligionvalsystemet .

Bråket om de religiösa skolornas vara eller inte vara är ett annat pågående diskussionsämne.

Multireligionval är en fredsplan, konfliktlösning ,öppenhet och ökat demokratiskt deltagande .

Islam

Sunniter
shiiter

Hinduismen

Multireligionvalsystem : Hinduismen
Judendom

CONTACT

Multireligionval -Fred - Demokrati - Hållbar utveckling