Cirkulär ekonomi
DPNS ekonomiska politik
De sådde och vi åt, vi sår och de äter
 
 
En aktiv finanspolitik som rätta till det rådande ekonomiska tillståndet i den svenska ekonomi.
Solidaritet med människor, djur och natur.
 
Resursfördelning i en grön ekonomi
cirkulära kretslopp
 

Ecommerce

Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.
 

ekonomisk politik passerat på ekonomiska modeller

produkterna designas så att de är lätta att återvinna
 

Internet ccTLDs

U-ländernas ccTLDs och I-ländernas ccTLDs.
 
Cirkulär ekonomi
Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar.
 
CONTACT US
De sådde och vi åt, vi sår och de äter
Copyright (c) 2016 De Nya Svenskarna