Den ekonomiska politiken | Mål för den ekonomiska politiken

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati

FRED
DEMOKRATI
HÅLLBAR UTVECKLING
DE ARBETAR FÖR DIG !

Samarbeta böjar här !

Connect with Facebook
Sign Up with Google
Sign Up with your Email

Already a member? Log In

FDU

logo_mol

Samlingsregering i stället för att gå till val 2018 -så löses de flesta kriser

SIGN UP FOR FREE

FRED - DEMOKRATI- HÅLLBAR UTVECKLING -MULTIRELIGIONVAL

FDU
paso4

- Så skapar man fred.

Fredsplanen vilar på Fred – Demokrati – Hållbar utveckling med Multireligionvalsystemet

 Religionar Trossamfund  Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati införa demokrati.

Ditt land som du flyde ifrån Regestrera dig

Som tvångs medel tillämpas -MULTIRELIGIONSTÖDET

Hellen

HinduismenIndian | konflikt

Buddismen Tibet | Lama

SOHOBurma | Konflikt

KUS DPNS:s ungdomsförbund